Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie, informuje, że od dnia 1 kwietnia 2021r. wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021r. można składać w formie papierowej.

Mając na względzie stan epidemii wywołanej wirusem Covid-19 prosimy, aby składane wnioski były kompletne i wypełnione przez osoby zainteresowane w domu. Osoby chcące wniosek złożyć osobiście prosimy o zaopatrzenie się w środki ochrony osobistej.

W razie konieczności udzielenia jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 58 562 37 35.

Kompletny i podpisany wniosek można:

  • złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie przy ul. Głównej 17 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00;
  • przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo.

W celu ułatwienia Państwu prawidłowego wypełnienia składanego wniosku zamieszczamy jego wzór wypełnienia

wzór wypełnienia wniosku

Formularz wniosku do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

W dalszym ciągu zachęcamy jednak do składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodziny 500+ drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • systemów teleinformatycznych banków
  • portalu informacyjno-usługowego mpips.gov.pl
  • platformy usług elektronicznych ZUS: zus.pl/pue

Poniżej zamieszczamy wzór, jak wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego

W dniu 02 kwietnia 2021 r (piątek )
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie
będzie czynny do godziny 13:00.

aktywny samorząd

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2021 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2021, to:

Czytaj więcej: Program „Aktywny Samorząd” 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy