Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

W dniach 27.09.2021, 28.09.2021 oraz 29.09.2021r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

 • 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

 Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 :

poniedziałek  27.09.2021r. w godzinach

 • 13.15-13.45 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 13.45-14.15 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul. Ciska
 • 14.15-15.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska

Wtorek  28.09.2021r. w godzinach:

 • 8.30 – 9.45 - Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 14.00-15.00 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

Środa 29.09.2021r. w godzinach

 • 11.15- 12.00 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 12.00 – 13.00 – Bytonia, Cis, Trzosowo
 • 13.00 -13.45 - Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo, Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska,

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

ogłoszenie

dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 dla zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

- od 1 lipca 2021 r. i nadal  forma elektroniczna
- od 1 sierpnia 2021 r. – możliwość składnia wniosków w formie papierowej

W dalszym ciągu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portale:

- EMP@TIA,
- ePUAP
- bankowość elektroniczną

Dla osób decydujących się na złożenie wniosku w formie papierowej od dnia 02 sierpnia 2021 r. będzie to możliwe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

! ! ! W A Ż N E    T E R M I N Y! ! !
ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach w listopadzie i w grudniu 2021 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2021 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenia alimentacyjne, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2021 r zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2021 r., wnioski złożone w miesiącu październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2022 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, świadczenia alimentacyjne są przyznane do 30 września 2021 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br.

Informujemy, że wnioski składane na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne. Powinny one zawierać następujące informacje: numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej na którą przesyłane są informacje o przyznaniu świadczenia oraz aktualny numer telefonu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że w dniach 20.07.2021, 21.07.2021 oraz 22.07.2021r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .
Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i
 • 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 :

wtorek  20.07.2021r. w godzinach

 • 14.00-14.30 – Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska,

środa  21.07.2021r. w godzinach:

 • 10.00 – 10.30 Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 10.30-11.00– Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul. Ciska
 • 11.30 -12.15- Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
 • 12.15 – 13.00 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo
 • 13.30-14.30- Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

czwartek 22.07.2021r. w godzinach

 • 9.30-10.30- Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 10.45 – 11.30 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 11.30 – 12.45 – Bytonia, Cis, Trzosowo

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy