Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Zapraszamy na Trójmiejskie Dni  Solidarności  z Osobami Chorującymi Psychicznie, organizowane w ramach kampanii społecznej pod hasłem: „Odmień swoją głowę”.

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na obchody Dni  Solidarności  z Osobami Chorującymi Psychicznie, będące częścią pomorskiej kampanii społecznej pod hasłem: „Odmień swoją głowę,” odbywające się w dniach 13 - 18 września 2020 r w całym Trójmieście.

Dane naukowe wskazują, że co czwarty człowiek ma, miał lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Nie możemy więc zakładać, że ten problem nas nie dotyczy. Tym bardziej teraz, w okresie pandemii, temat ten nabiera szczególnego znaczenia. Każdy z nas doświadczył przecież społecznych skutków samoizolacji związanej z pojawieniem się wirusa Covid-19, a część – kryzysu psychicznego.

Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy. Boimy się zwykle tego, co obce i nieznane, więc zrozumienie,  że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego, sprzyja budowaniu otwartej postawy w codziennym życiu

Aby promować taką postawę, zaplanowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń odbywających się na terenie całego Trójmiasta, wśród których każdy powinien znaleźć coś, co go zainteresuje. Inauguracja Dni Solidarności rozpocznie się 13 września 2020 r. na Skwerze Kuracyjnym przy Sopockim MOLO, gdzie odbędzie się Festyn Tolerancji. Funkcjonować będzie tam również Trójmiejski Punkt Informacyjny prezentujący ofertę wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Tego samego dnia o godzinie 13.00 zapraszamy do przejścia przez symboliczne Drzwi do Tolerancji i zamanifestowania swojego wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. 14 września zaplanowaliśmy natomiast konferencję pod hasłem „Zdrowie psychiczne – nowa kultura pomagania”, a także dyskusję poświęconą problemowi stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Dzień później odbędą się między innymi warsztaty rękodzieła, trening relaksacyjny, a także webinar Melancholia i szaleństwo – obraz w kulturze, a rzeczywistość życia osób w kryzysie psychicznym” prowadzony przez Martę Łyzińską
i Oliwię Górko-Ciesielską. Nowością na naszym festiwalu będzie chociażby odbywający się tego samego dnia wieczorem Slam poetycki, czyli inspirująca bitwa na słowa. 16 września w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się natomiast IV Pomorskie Forum Samopomocy Osób
z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

Prócz tego przez cały czas trwania festiwalu będą miały miejsce liczne spotkania, konkursy, dyskusje, warsztaty i webinary poświęcone najróżniejszym zagadnieniom związanym z tematyką szeroko pojętego zdrowia psychicznego.

Ze względu na zagrożenie Covid-19 ograniczyliśmy liczbę miejsc dla osób bezpośrednio uczestniczących w wydarzeniach, jednocześnie zwiększając możliwość uczestnictwa on-line, dlatego w tym roku szczególnie zapraszamy do śledzenia organizowanych przez nas wydarzeń także osoby spoza Trójmiasta.

Szczegółowy program i więcej informacji  dostępnych jest na stronie kampanii (www.odmienswojaglowe.org), jak również Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego (www.otwartebramy.org), a także na naszych profilach na Facebooku.

Zachęcamy –  nie mów „mnie to nie dotyczy”. Przyjdź i Odmień Swoją Głowę!

Samorząd Gminy Zblewo, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Zblewo oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17, 83-210 Zblewo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

Wtorek 14.07.2020r. w godzinach:

 • 9.30 – 10.00 - Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska, ul. Ciska
 • 10.30 – 11.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Boczna, Podgórna, (oraz wszystkie ulice znajdujące się przed torami)
 • 11.30 – 12.30 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 12.30 – 13.30 - Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski

Środa 15.07.2020r. w godzinach:

 • 8.30 – 9.00 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 09.00 – 09.30 – Bytonia, Cis, Trzosowo
 • 10.00 – 10.30 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec
 • 10.30 – 11.00 – Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul.Ciska
 • 11.00 – 11.30 – Radziejewo
 • 11.30 – 12.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa)
 • 12.00 – 12.30 -  Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
 • 12.30 – 13.00 - Miradowo

Nadmieniamy, że w związku z pandemią COVID – 19, żywność wyjątkowo będzie wydawana na placu 700 – lecia, z tyłu Straży Pożarnej. Prosimy o zachowanie specjalnej ostrożności oraz o dostosowanie się do wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021; wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+)  będzie można składać:

 • od 1 lipca 2020 r. – tylko forma elektroniczna
 • od 1 sierpnia 2020 r. – nadal forma elektroniczna i forma papierowa

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie w godzinach pracy urzędu
Dodatkowo informujemy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej  bez obsługi interesantów tzn. w tym dniu nie przyjmujemy interesantów.
Zachęcamy  do składania wniosków drogą elektroniczną przez portale: Emp@tia, ePUAP oraz przy pomocy bankowości internetowej, jeżeli Państwa Bank udostępnia taką możliwość.

rodzinne

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. -  ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2020 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 A TAKŻE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu i w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.
 • wnioski złożone w listopadzie i grudniu 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021r.

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze są przyznane do 31 października 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.;
 • wnioski złożone w listopadzie 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2021 r.;
 • wnioski złożone w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021 r.

Ulegnie zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosić ono będzie 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzona zostanie zasada przyznawania świadczeń na zasadzie „złotówka za złotówkę”.
Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2020 r.
Wszystkie składane wnioski muszą być kompletne i poprawnie wypełnione
.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenia wychowawcze (500+)  na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały ustalone do 31 maja 2021 r.
Jedynie wnioski podlegające koordynacji mogą zawierać inną datę ustalenia świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie dołączył do akcji #hotchallenge.
Dziękujemy za nominację Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie.


Do challenge'u nominujemy:

 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo;
 • Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie; 
 • Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.

Zachęcamy do wspierania akcji poprzez wpłaty na stronie:
https://www.siepomaga.pl/olus-sma

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy