Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

W dniu 31.12.2018r. (poniedziałek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie
będzie czynny
do godz. 13.00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 17 grudzień  (poniedziałek)  Od 9.00 – 11.30
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 17 grudzień (poniedziałek)  Od 12.30 – 15.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 18 grudzień (wtorek) Od 9.00 – 11.30
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 18 grudzień (wtorek) Od 12.30 – 15.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie
informuje,
że w dniu 23 listopada 2018r. GOPS będzie otwarty do godz. 12.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim z przyjemnością informuje, że od dnia 1 października 2018 r. będzie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia zaburzeń nerwicowych na oddziale dziennym centrum. Świadczenia będą finansowane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wskazaniem do leczenia są:

 • Zaburzenia lękowe i depresyjne
 • Nerwice natręctw
 • Zaburzenia funkcjonowania wynikające z ciężkiego stresu
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia nawyków i popędów.

Wstępnej rejestracji można dokonać od września 2018 r. pod nr tel. 58 56 294 93 w godzinach 8:00–15:00 lub osobiście w rejestracji Centrum przy ul. Chopina 9 w Starogardzie Gdańskim.

Więcej na stronie internetowej: http://opirpa-stg.pl/nasza-oferta

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020