Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,  że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 21 marca  (czwartek)  Od 9:00 – 11:00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Lipia Góra Mała, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Bukowiec Królewski
 • 21 marca (czwartek)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Zblewo, Białachowo, Białachówko
 • 22 marca (piątek)  Od 9:00 – 11:00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 22 marca (piątek)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.