Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 2021 r. „Wspieraj Seniora”.

Z pomocy naszych pracowników mogą skorzystać osoby powyżej 70-go roku życia (niekorzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), które decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Seniorze, jeżeli nie masz osób bliskich czy zaprzyjaźnionych, mogących udzielić pomocy, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby czy załatwiania drobnych spraw urzędowych zgłoś swoją potrzebę, która może być zabezpieczona w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Potrzebę udzielenia wsparcia można zgłosić w następujący sposób:

  1. dzwoniąc na ogólnopolskąinfolinię 22 505 11 11 uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów,
  2. za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl
  3. dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu: +48 58 562 37 35w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek i środa 7:30 – 16.00, wtorek 7:30 – 15:30 oraz czwartek i piątek 7:30 – 15:00.

Osoba przyjmująca zgłoszenie za pośrednictwem infolinii lub strony internetowej przekazuje prośbę o pomoc do GOPS-u. Następnie pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Pamiętajmy, że polegać ma ono w szczególności na dostarczeniu osobom starszym zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior.

Pracowników GOPS-u mogą wspierać wolontariusze, harcerze, żołnierze WOT, członkowie ochotniczych straży pożarnych.

Wszystkich seniorów, którzy zdecydują się skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o czujność i zgłaszanie potrzeby pomocy tylko w sposób opisany powyżej.

plakat

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy