Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że w celu ujednolicenia terminów wypłat świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 został przygotowany harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych w okresie od 01 lutego 2021 r.  do 31 maja 2021 r.
Informujemy, że w wytyczonych terminach świadczenie wychowawcze będzie realizowane zarówno w formie przelewów bankowych na wskazane konta indywidualne jak również będzie wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Zblewie w godzinach od 9:00 do 14:00

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy od 01-07-2019r. do 31-05-2021r.
w okresie od 01-02-2021r. do 31-05-2021r. w Banku Spółdzielczym w Skórczu o/Zblewo.

Godziny odbioru świadczeń od 9.00 – 14.00

  • 15 luty 2021r.
  • 15 marzec 2021r.
  • 15 kwiecień 2021r.
  • 17 maj 2021r.

 W razie nie otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego termin wypłaty  może ulec przesunięciu do czasu otrzymania dotacji.