W dniach 23.05.2022r. , 24.05.2022r.  oraz 25.05.2022r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. : 

  • 1707,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
  • 1320 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

poniedziałek  23.05.2022r. w godzinach

  • 13.45-14.15 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  Ciska
  • 14.15-15.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska

Wtorek  24.05.2022r. w godzinach:

  • 9.45 – 10.45 - Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
  • 11.00 - 11.45 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
  • 12.30 - 13.15 Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo, Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska
  • 13.30-14.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

Środa 25.05.2022r. w godzinach

  • 11.15- 12.00 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
  • 12.00 – 13.00 – Bytonia, Cis, Trzosowo

 

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.