Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Zmianą ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr  125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu  przemocy.
Celem działania Zespołu jest skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych.

Dnia 21 czerwca 2011 Zarządzeniem Wójta Gminy Zblewo Nr 44/2011Nr 44/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Szczegółowy skład zespołu zależy od problemu występującego w danej rodzinie.
Miejscem spotkań  Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, które łączy wspólny cel - rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.
Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa Ciebie zaniepokoiła lub uważasz, że członkowie tej rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie bądź do jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

 

Zespół Interdyscyplinarny przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie
Zblewo ul. Główna 17
tel. 58 562 37 35

 

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy