Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Obecny okres 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 lipca 2019 r. i zakończy się 31 maja 2021 r.

Od 1 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowy okres 2021/2022,
na który będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawczego
i będzie trwał do 31 maja 2022.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  jest złożenie nowego wniosku do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Kompletny i podpisany wniosek można:

  • złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie przy ul. Głównej 17 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00;
  • przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo.
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych banków
  • przez Internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
  • przez platformy usług elektronicznych ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

 

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w urzędzie. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

 

Przykładowo wypełniony wniosek poniżej.

wzór wniosku 500+Wniosek, klauzulę oraz załącznik do wniosku w przypadku posiadania więcej niż czworo dzieci można znaleźć w zakładce druki do pobrania.
Odsyłamy również do zakładki druki do pobrania:

  • w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego lub formy wypłaty świadczeń wychowawczych na gotówkę.
  • oraz gdy jest potrzebne zaświadczenie o pobieranych świadczeniach.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy