Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie na podstawie pkt. 3.1.3  Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, udostępnia informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań na rzecz osób zmagających się z problemem przemocy w powiecie starogardzkim. Nadmieniamy, że prezentowany informator został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

INFORMATOR

W dniach 20.07.2023r. oraz 21.07.2023r.będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2021 Plus realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. : 

 • 1 823,60 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1 410 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 Plus :

czwartek 20.07.2023r. w godzinach

 • 9.00 -10.15 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Suche Bagno,  Ciska
 • 10.15-11.15 – Zblewo, ul.  Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa, Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Młyńska
 • 11.30 –12.30 - Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna,
 • 12.30 - 13.45– Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski

piątek  21.07.2023r. w godzinach

 • 9.00 - 10.30  Pinczyn
 • 10.30- 11.15 - Pałubinek, Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo
 • 12.00- 12.45 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec, Radziejewo
 • 12.45 – 13.45 – Bytonia, Cis, Trzosowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2023/2024 dla zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

 • od 1 lipca 2023 r. i nadal  forma elektroniczna
 • od 1 sierpnia 2023 r. – możliwość składnia wniosków w formie papierowej

W dalszym ciągu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portale:

Dla osób decydujących się na złożenie wniosku w formie papierowej od dnia 01 sierpnia 2023 r. będzie to możliwe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

! ! ! W A Ż N E    T E R M I N Y! ! !

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2023 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2023 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach w listopadzie i w grudniu 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2023 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

 

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenia alimentacyjne, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2023 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2023 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2023 r zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2023 r., wnioski złożone w miesiącu październiku 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2023 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2024 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach w grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, świadczenia alimentacyjne są przyznane do 30 września 2023 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br.

Informujemy, że wnioski składane na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o programie „ Dostępne mieszkanie” skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Prosimy o zapoznanie się z plakatem.

Więcej informacji w ulotce

dobry start

Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2023 r. ruszyła możliwość składania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.

Dla kogo Dobry start?
Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością –
do ukończenia 24. roku życia.

Jak wnioskować o świadczenie?
Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

 • Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
 • PUE ZUS
 • Bankowość elektroniczna.

Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Ważne terminy!
Wnioski o świadczenie Dobry start można składać, tak jak w latach ubiegłych, od 1 lipca do 30 listopada danego roku (wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia).

Uwaga!
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-o-dobry-start-juz-odjutra?clid=IwAR0VuODdBlJESyZMODwiCfra5yxFlXcUT2EF9IywdyXbsH6HW-8fg7j7PrI

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy