Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o możliwości uzyskania wsparcia dedykowanego osobom pokrzywdzony przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia).          

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:        

  • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),       
  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,          
  • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
  • informacja o Funduszu Sprawiedliwości         

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?             
ZADZWOŃ  + 48 222 309 900           
Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:     
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online
oraz zapoznając się z ulotką: LINK

Informujemy, iż Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira zajmująca się promowaniem holistycznego modelu zdrowia oraz świadczenia profesjonalnej pomocy w zakresie ochrony, profilaktyki i przywracania zdrowia psychicznego  oferuje bezpłatne konsultacje wsparcia psychologicznego oraz spotkania psychoedukacyjne w formie online prowadzone przez doświadczonych psychologów oraz terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach bezpłatnego poradnictwa oferowane będzie do 7 spotkań ze specjalistą z możliwością zwiększenia ilości konsultacji.

Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się na maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub przez zakładkę "poradnia zdrowia psychicznego” na stronie internetowej Fundacji Inspira.

Prosimy o zapoznanie się z broszurą informacyjną.

informator

logotyp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że w roku 2024 przystąpił do Programu Funduszy Europejskiej na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027. Programu w głównej mierze opiera się na zapewnianiu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu osobom nim objętym udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz wyłączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Od 12 lutego 2024 r. kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej wynosi 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł.
  • dla osoby w rodzinie 1 590,00 zł.

Osoby, które spełniają kryterium dochodowe, a nie zostały jeszcze zakwalifikowane do Programu proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie, celem uzyskania szczegółowych informacji jak również celem wypełnienia niezbędnej dokumentacji. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz zaświadczenia o dochodzie NETTO uzyskanym w miesiącu marcu 2024 r.

Program Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 realizowany jest przy współpracy Banku Żywności w Tczewie. Dystrybucja paczek żywnościowych, która realizowana będzie przez tutejszy Ośrodek planowana jest na okres od maja do listopada 2024r.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 znajdującymi się pod linkami do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu.

 

 

 

logotyp

W związku z Zarządzeniem Nr 646/24 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 marca 2024 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu będącego odpowiedzią na nabór Funduszy Europejskich dla Pomorza w ramach Działania 5.17 FEP Usługi społeczne i zdrowotne, Gminy Zblewo, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079 ) ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021– 2027.


Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 projektu/projektów związanych z realizacją usług opiekuńczych skierowanych do mieszkańców gminy Zblewo zagrożonych wykluczeniem ze względu m.in. na wiek lub stan zdrowia, w tym w pierwszej kolejności w ramach konkursu nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24.

 

Więcej informacji pod adresem:
https://gopszblewo.bip.gov.pl/konkursy-i-nabory/ogloszenie-o-naborze-na-partnera-projektu.html

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy